Ubezpieczenia samochodu

figurki samochodów

Decydując się na zakup samochodu w Royal Cars, mogą Państwo również wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. Obecnie w Polsce, i na terenie całej UE, obowiązuje nakaz posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Jeśli właściciel samochodu nie spełni tego wymogu, może liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Taki obowiązek spoczywa również na właścicielach pojazdów, które nie są użytkowane. W naszym salonie kwestiami związanymi z ubezpieczeniem samochodu zajmuje się Hubert Karwacki, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu – 600 790 765.

Co obejmuje obowiązkowe OC auta?

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje tylko wtedy, jeśli posiadacz pojazdu lub osoba nim kierująca, wyrządziła w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, rozstrój zdrowia, utrata zdrowia lub śmierć. W praktyce oznacza to, że jeśli kierując samochodem wyrządzimy komuś krzywdę, nasze OC pokryje koszty z nią związane. Ubezpieczenie OC chroni każdą osobę, która w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej, będąc kierowcą pojazdu, wyrządziła komuś szkodę.

Warto mieć świadomość tego, że OC nie dotyczy każdej sytuacji drogowej. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada m.in. za szkody rzeczowe i te związane z przewożonymi za opłatą ładunkami, przesyłkami oraz bagażami. Wiedząc, że ubezpieczenie OC nie obejmuje wszystkich szkód, dobrze jest zainwestować w nieobowiązkową polisę AC, czyli Autocasco. Pieniądze z niej uzyskane można przeznaczyć m.in. na naprawę samochodu nawet wtedy, jeśli sami jesteśmy sprawcami wypadku. Może to także obejmować kradzież auta.